Đông Giang tổ chức tổng kết công tác Mặt trận huyện năm 2021

Thực hiện quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 21/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá công tác Mặt trận năm 2021, dự kiến chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Hội nghị đánh giá những hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở năm 2021, đồng thời nêu ra những mặt hạn chế và đưa ra những giải pháp thực hiện trong năm đến.