UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021

Sáng ngày 22/12/2021, đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Từ Văn Khánh, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm tỉnh; đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện uỷ;lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện hợp tác xã trên địa bàn huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn và Phó ban nông nghiệp 11 xã, thị trấn.

Năm 2021, sản xuất nông nghiệp của huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, mưa lũ xay ra liên tục nhưng với sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và các địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thuỷ sản ước đạt 285,03 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 11,13% so với năm 2020. Trong đó,  nông nghiệp ước đạt 205,56 tỷ đồng, tăng 1,74% so với năm 2020; tổng diện tích gieo trồng 3.589,36 ha, đạt 101,54% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt 6.215,35 tấn, đạt 96,22% KH; các loại rau, củ, quả, hoa màu khác phát triển tốt. Tổng đàn gia súc 23.450 con, đạt 73,46%KH; tổng đàn gia cầm 110.090 con, đạt 236,14%KH, công tác phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng và con vật nuôi được triển khai kịp thời nên hạn chế dịch bệnh lây lan rộng. Gía trị thuỷ sản đạt 5,6 tỷ đồng, tăng 3,89% so với năm 2020, triển khai 2 mô hình nuôi cá Diêu Hồng lồng bè trên lòng hồ thủy điện A Vương với quy mô 150m3, tổng vốn đầu tư 150 triệu đồng. Công tác phát triển rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, quản lý và bảo vệ tốt 45.599,16 ha rừng, chi trả đảm bảo tiền dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng thôn với số tiền trong năm hơn 12 tỷ đồng; chăm sóc đảm bảo 17,47 ha rừng trồng thay thế thuộc diện tích rừng chuyển mục đích phục vụ công trình công ích và công trình thủy điện; trồng 25 ha cây mây dưới tán rừng tự nhiên tại xã A Ting và Sông Kôn, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 65,5%KH; diện tích cây dược liệu 159,78 ha; trồng hơn 10 nghìn cây xanh trên địa bàn huyện theo Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoàn 2021- 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” triển khai đảm bảo, đến nay trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm của 6 chủ thể đủ điều kiện thi chấm điểm xếp hạng sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm nâng cấp và 5 sản phẩm mới. Công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai thường xuyện. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần tích cực vào việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở khu dân cư. Bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, thực hiện kế hoạch năm 2021, ngành nông nghiệp cũng đối mặt với khó khăn, thách thức: Tiêm vác xin trên đàn đàn vật nuôi ở một số địa phương không đạt tỷ lệ, tổ chức tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi không đúng tần suất theo quy định, do thiệt hại nặng nề của mưa, lũ lớn xảy ra; các dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi phát sinh, lây lan như bệnh viêm da nổi cục trâu bò, dịch tả lợn châu Phi phát sinh ở một số địa phương, cúm gia cầm, lở mồm long móng trên gia súc xảy ra; doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn vẫn còn hạn chế, nên chưa tạo sức đột phá, thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra hàng hóa chất lượng; phát triển sản xuất gắn với liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị còn hạn chế; chưa có nhiều sản phẩm nổi bật mang tính hàng hóa, các sản phẩm phục vụ du lịch ít, manh mún, nhỏ lẻ…

Hình: Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các địa biểu đã cùng trao đổi, làm rõ hơn kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Từ Văn Khánh, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm tỉnh và đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện uỷ Đông Giang đã biểu dương, đánh giá cao sự lỗ lực của toàn ngành Nông nghiệp trong năm 2021 cũng như đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của ngành Nông nghiệp với các đơn vị có liên quan và UBND huyện. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành Nông nghiệp cần phải sớm khắc phục trong thời gian tới và yêu cầu trong năm 2022 ngành Nông nghiệp phải tập trung kiện toàn hệ thống cán bộ ngành Nông nghiệp từ huyện đến cơ sở; tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị hàng hoá, đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân, chọn cây, con giống chủ lực để phát triển kinh tế trên địa bàn; phát huy tiềm năng lợi thế của kinh tế rừng, phát triển cây dược liệu, gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững; khiến khích cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia phát triển nông nghiệp;  xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến có hiệu quả; tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vào đầu tư hình thành các liên kết thông qua hợp đồng theo chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp; tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, tiếp tục xây dựng có hiệu quả chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, chú trọng công tác phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học. Đồng thời, ngành Nông nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng để duy trì; quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến sơ chế, phân loại, bảo quản sau thu hoạch chế biến và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.  Cùng với đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn