Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy

Ngày 19/01/2022, Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện đồng chủ trì.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên Huyện ủy quán triệt, thông tin kế hoạch 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên địa bàn huyện; quán triệt về quy định 50 ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều Đảng viên không được làm. 

Hình: Quang cảnh Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cán bộ chủ chốt của huyện nắm vững hơn những nội dung chính, cốt lõi các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng. Trên cơ sở đó, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; qua đó tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm...Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn