Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức ký kết giao ước thi đua công tác mặt trận huyện năm 2022

Thực hiện quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang năm 2022. Sáng ngày 11/02/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã, thị trấn năm 2022.