Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021

Sáng ngày 11/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề công tác cải cách hành chính năm 2021; báo cáo kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện và cơ sỡ; kế hoạch các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính. Nghe các đơn vị tham luận về các giải pháp nâng cao hệ thống quản lý chất lượng cải cách hành chính ( CCHC ) theo tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan hành chính nhà nước huyện; các giải pháp về nâng cao chất lượng công tác tham mưu UBND huyện trong công tác CCHC; Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử một cửa; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... 

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông A Vô Tô Phương, phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế của các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng đơn vị, từng địa phương. Chỉ rõ và đánh giá cụ thể những mặt thiếu sót của các ngành, địa phương dẫn đến công tác CCHC trên địa bàn huyện chưa có tính khả thi, kết quả làm việc đạt thấp so với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đề ra. Để khắc phục những khuyết điểm trong công tác CCHC trên địa bàn huyện. Ông A Vô Tô Phương, phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các ngành, các cấp cần đánh giá lại công tác tham mưu về công công tác CCHC; việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải thật kỹ, thật tốt; các ngành cần tiếp thu những ký kiến chỉ đạo và ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương nhằm hoàn thiện kế hoạch hoạt động; Các ngành, các cấp cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức một cách cụ thể, hiệu quả; đề nghị các bộ phận một cửa phải có báo cáo thống kê hàng tháng về công tác thực hiện nhiệm vụ CCHC; kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC từ huyện đến cơ sở; xây dựng và thành lập tổ kiểm tra công tác CCHC; chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ CCHC; xây dựng các chuyên trang về công tác CCHC và xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra thi đua về công tác này từ huyện đến cơ sở.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn