Tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín năm 2022 trên địa bàn huyện Đông Giang

Trong hai ngày 10, 11/3/2022 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Đông Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín năm 2022 trên địa bàn huyện Đông Giang.

Tại lớp tập huấn, người có uy tín trên địa bàn huyện Đông Giang được nghe các chuyên đề: Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội; một số chương trình, chính sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tình hình an ninh trật tự-an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao vai trò người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật và hướng dẫn báo cáo định kỳ.

Qua lớp tập huấn, người có uy tín được bồi dưỡng, cập nhật, trang bị một số kiến thức mới, giúp nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn