Đông Giang: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29/3/2022, Huyện ủy Đông Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Uỷ viên UBKT Huyện ủy khóa XIX; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn  thể huyện; lãnh đạo các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Bí thư, các phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 11 xã, thị trấn.

Đ/c Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong quý I năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân trong huyện, nên các mặt công tác của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế; tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và trọn vẹn.  Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 598 tỷ đồng, đạt 24,28% KH; giá trị sản xuất Công nghiệp-Xây dựng đạt gần 433 tỷ đồng, đạt 27,95 % KH; giá trị sản xuất Dịch vụ đạt hơn 165 tỷ đồng, đạt 27,35% KH; tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ tiêu dùng đạt 140 tỷ đồng, đạt 27,25 % KH. Tổng thu ngân sách nhà nước gần 264 tỷ đồng, đạt 58,90%KH; tổng chi ngân sách huyện, xã hơn 96 tỷ đồng, đạt 22,96% KH. Đầu tư xây dựng cơ bản triển khai đảm bảo tiến độ , công tác thống kê đất đai, tài nguyên môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng, định canh, định cư được quan tâm và triển khai theo kế hoạch. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng đi vào nề nếp và được người dân hưởng ứng tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu sát; công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo tốt; công tác vận động quần chúng, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hiệu quả ngày càng được nâng lên, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hội nghị, cũng được thông qua Nghị quyết xác định số lần, nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang từ khi thành lập đến nay; thực hiện quy trình bước 3, bước 4 quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031; quy trình bước 2, bước 3 rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 17 ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đảng viên là chủ hộ nằm trong diện hộ nghèo thuộc đảng bộ huyện; Sơ kết 1 năm Chỉ thị số 16 ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 5/12/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.