Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2022

Ngày 30/3/2022, Phòng Tư pháp huyện Đông Giang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 cho Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn; tổ trưởng, tổ phó, hòa giải viên ở cơ sở của 05 xã vùng cao của huyện.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các cán bộ, hòa giải viên tham gia chương trình bồi dưỡng được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, xử lý tình huống. Tập huấn Chuyên sâu về lĩnh vực Hôn nhân và gia đình theo chương trình khung tập huấn công tác hòa giải ở ở sở của Bộ Tư pháp; công tác phối hợp, giám sát của UBMTTQVN cấp xã trong hoạt động hòa giải ở ở sở. Ngoài ra tại Hội nghị các hòa giải viên còn được tạo điều kiện cho gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức trong công tác hòa giải, góp phần giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn