Huyện Đông Giang tập huấn Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 05/5/2022 UBND huyện Đông Giang phối hợp Trung tâm CNTT và truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức Lớp tập huấn Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho lãnh đạo, các công chức văn phòng các địa phương trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên Trung tâm CNTT- truyền thông tỉnh truyền đạt nhiều nội dung về hệ thống phần mềm một cửa điện tử; hướng dẫn cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hướng dẫn cách tạo tài khoản “Công dân điện tử”; đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam và nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu hồ sơ trực trực tuyến; cách nộp phí, lệ phí trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trên mạng, hướng đến lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Qua đó, xây dựng hệ thống kho cơ sở dữ liệu điện tử tập trung, khắc phục tình trạng thất lạc, sai lệch thông tin, lưu trữ văn bản truyền thống; hướng đến chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước trong thời gian đến.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn