Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngày 08/5/2022 BHXH huyện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội – điểm tựa của bạn và gia đình”, lễ ra quân năm nay đã tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, việc tăng mức đóng bảo hiểm tối thiểu từ ngày 01/01/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng, những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. 

Đông Giang:  Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Tại Lễ ra quân, BHXH, Bưu điện huyện  đã tổ chức các đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền bằng phương tiện ô tô, xe máy trên các tuyến đường quanh thị trấn Prao, đến xã Tà Lu và Za Hung, vận động trực tiếp nhiều người buôn bán, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động mọi người chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.Tuyên truyền những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Trong buổi lễ ra quân, đã vận động được thêm 1 người  tham gia BHXH tự nguyện.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn