Đà Nẵng bàn giao 6,44ha đất chồng lấn cho UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam quản lý

Sáng ngày 06/5/2022, tại xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Nguyễn Phú Ban và Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Minh trực tiếp ký kết biên bản và chỉ đạo BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa bàn giao diện tích 6,44 ha chồng lấn tại khu vực Cà Nhông cho UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) quản lý.

Việc bàn giao diện tích chồng lấn tại khu vực Cà Nhông thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) cho UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) quản lý thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tại cuộc họp liên tịch ngày 25/4/2022.

Khu vực Cà Nhông nằm ở phía Nam và phía Tây ngọn núi Chúa, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trong diện tích 6,44 ha chồng lấn được bàn giao cho UBND huyện Đông Giang có 3,9 ha trồng keo, 2,34 ha trồng cao su và 0,2 ha chưa sản xuất. Tham dự công tác bàn giao có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị liên quan cùng các phòng chức năng thuộc Sở NN&PTNT của TP Đà Nẵng và Lãnh đạo các Sở, ban,  ngành UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã phối hợp với UBND huyện Đông Giang kiểm tra thực tế hiện trường, ký biên bản bản giao và thống nhất phối hợp xử lý, cung cấp các hồ sơ liên quan để UBND huyện Đông Giang thực hiện quản lý diện tích đất lâm nghiệp nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tại cuộc họp liên tịch ngày 25/4/2022. Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND huyện Đông Giang quản lý và tiếp tục xử lý các phần việc còn lại tại khu vực này theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn