Hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi

Để triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động chăn nuôi.

Ngày 14/6, tại Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam tổ chức phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi cho gần 30 người là cán bộ thú y của ba huyên (huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang). 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Chi cục đã giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật chăn nuôi. Theo đó, Luật Chăn nuôi có quy định tại Điều 57 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chăn nuôi, tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật này được hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; được hưởng chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động chăn nuôi; được tập huấn đào tạo về chăn nuôi; quảng bá sản phẩm theo quy định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Luật Chăn nuôi cũng quy định về quy mô chăn nuôi theo quy định tại Điều 21; thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…

Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ thú y của các huyện nắm được những quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi. Qua đó, giúp người chăn nuôi hiểu rõ hơn những quy định và chấp hành tốt các quy định theo Luật Chăn nuôi, đề phòng rủi ro, thiệt hại cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường cho bản thân và xung quanh.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn