Hội nghị tập huấn, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực xuất nhập cảnh

Ngày 07/4/2023 vừa qua, tại Hội trường Công an huyện. Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.