Hội nghị tập huấn, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực xuất nhập cảnh

Ngày 07/4/2023 vừa qua, tại Hội trường Công an huyện. Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Về tham gia hội nghị tập huấn có trên 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức văn phòng đến từ các cơ quan, hội, đoàn thể huyện và đại diện văn phòng Ủy ban nhân dân, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, bộ phận một cửa, tổ tuyên truyền cải cách hành chính 11 xã, thị trấn cùng đại diện Công an các xã, thị trấn và các Đội nghiệp vụ Công an huyện.