UBND huyện Đông Giang Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt

Ngày 27/6/2023 Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập (10/3/1963-10/3/2023) và 20 năm tái lập huyện Đông Giang (17/7/2003-17/7/2023) đồng thời biểu dương, tôn vinh những điển hình tiêu biểu năm 2023. Về dự có đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư huyện ủy.

Phong trào đua đặc biệt được phát động từ ngày 29/3/2022 đến 30/5/2023. Với tinh thần quyết tâm cao, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Chương trình công tác của UBND huyện với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Kinh tế phát triển khá, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Đông Giang trong những năm qua đã có sức lan tỏa lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ của các phong trào thi đua trong xã hội, tạo động lực quan trọng động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy nhiệt huyết sáng tạo, tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đưa huyện Đông Giang bứt phá vươn lên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn ở chặng đường phía trước. Đặc biệt, hưởng ứng phát động Phong trào đua đặc biệt chào mừng 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Đông Giang. Huyện Đông Giang đã triển khai nhiều công trình trọng điểm quan trọng trên địa bàn huyện như hoàn thành và đưa vào các tuyến đường nội thị thị trấn Prao với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng; khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở Đảng Ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy Ban mặt Trận tổ quốc Việt Nam xã Mà Cooih; khơi dậy và đưa hoạt động các điểm du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa cộng đồng người Cơ Tu; triển khai có hiệu quả công tác đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn …