HĐND huyện Đông Giang khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 12

Sáng ngày 17/7/2023 HĐND huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 12.

          

Tại kỳ họp HĐND huyện Đông Giang, UBND huyện và các ngành đã thông qua các báo cáo hoạt động giám sát của HĐND huyện. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo, tờ trình quan trọng khác tại kỳ họp.

          6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật: Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 159,10 tỷ đồng, tăng 10,44% so với cùng kỳ 2022; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 887,18 tỷ đồng, tăng 10,23% so với cùng kỳ 2022; Giá trị sản xuất dịch vụ đạt 341,67 tỷ đồng, tăng 10,91% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 334,54 tỷ đồng, tăng 11,51%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 893,234 tỷ đồng; trong đó: thu nội địa trên địa bàn huyện hưởng gần 204 tỷ đồng, đạt 91,48% KH huyện giao đầu năm. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh - xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 99,08%.