Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt 1) năm 2023

Ngày 19/7/2023, Trung tâm Chính trị huyện Đông Giang đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt 1) năm 2023. Đến dự có đồng chí Cao Tấn Thuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

          

           Đợt 1 này, toàn huyện có 62 học viên là quần chúng, đoàn viên ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian học tập từ 7 ngày ( từ ngày 11/7 đến hết ngày 17/7/2023 ) các học viên được tiếp thu và truyền đạt 5 chuyên đề cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Trung tâm Chính trị còn đưa chuyên đề “Lịch sử Đảng bộ huyện Đông Giang” vào chương trình bồi dưỡng. Nhằm trang bị cho học viên có khả năng vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống. Ngoài việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, cuối chương trình các học viên cùng trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa. Kết quả 62 học viên được Ban Tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó có 09 học viên đạt thành tích xuất sắc (chiếm tỉ lệ 14.5%); 36 học viên xếp loại giỏi (chiếm tỉ lệ 58.1%); 11 học viên xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 17.7%); 11 học viên xếp loại trung bình (chiếm tỉ lệ 9.7%)