Mà Cooih tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (02/09/1945 – 02/09/2023) và 18 năm “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/08/2005 – 19/08/2023). Sáng ngày 10/8/2023 Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Mà Cooih tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.