Đông Giang tổ chức tập huấn chứng thực điện tử

Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện Đông Giang về tập huấn nghiệp vụ, quy trình Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính năm 2023. Ngày 22/8/2023, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và thông tin huyện tập huấn, hướng dẫn cho 50 người thuộc các chức danh lãnh đạo, công chức tư pháp, văn thư của 11 xã, thị trấn về công tác chứng thực bản sao trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.