Đông Giang họp kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng đầu năm

Chiều 27/9/2023 UBND huyện Đông Giang tổ chức họp kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành UBND huyện, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, công tác trọng tâm quý 4/2023. Ông A Vô Tô Phương- Chủ tịch UBND huyện; ông Đinh Văn bảo PCT UBND huyện đồng chủ trì phiên họp.

Đồng chí A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

9 tháng đầu năm, các lĩnh vực phát triển KT-XH của huyện ta đều đạt kết quả”: Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 279,56 tỷ đồng/336,26 tỷ đồng, đạt 83,14% KH, tăng 1,06% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.147,94tấn/6.171,58 tấn, đạt 99,62% KH, tăng 0,1%  so với cùng kỳ năm 2022. Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 1.292,84 tỷ đồn, đạt 77,84% KH, tăng 1,07% KH so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất dịch vụ đạt 516,74 tỷ đồng, đạt 78,72% KH, tăng 1.09% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 492,51 tỷ đồng, đạt 80,61% KH, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay có 05 xã đã hoàn thành và trình phê huyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng với diện tích 225,52 ha (Sông Kôn, Arooi, thị trấn Prao, Zà Hung, Tà Lu). Công tác quản lý đất đai được quan tâm, Cấp 46 giấy CNQSD đất ở, đất nông nghiệp,  lâm nghiệp cho nhân dân với với diện tích 177.478,3 m2. Các hoạt động vệ sinh môi trường được tăng cường, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân không xả rác bừa bãi, phân loại rác thải. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

9 tháng đầu năm 2023 tổng thu ngân sách nhà nước của huyện ước ước đạt 1.113.042,960 triệu đồng ước đạt 211,48% KH  (trong đó, thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng 262 tỷ 802 triệu đồng, ước đạt 118,36% KH, tăng 101,74% cùng kỳ).  Tổng chi ngân sách huyện, xã ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt 56 tỷ .692 triệu đồng đạt 113,65% KH (trong đó chi ngân sách huyện trên 491 tỷ 824 triệu đồng. Hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế xã, thị trấn được duy trì. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện kịp thời. Công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng được duy trì. Các chế độ chính sách cho người có công, người nghèo, đối tượng xã hội được thực hiện chu đáo. Cấp phát 137 sổ BHXH, cấp mấp và gia hạn thẻ BHYT cho 25.902 thẻ/25.754 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 99,2%. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo tập trung. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tăng cường. Thông qua hoạt động thanh tra kịp thời uốn nắn những sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công tại các đơn vị, khắc phục những hạn chế, yếu kém; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, chống biểu hiện tiêu cực, quan niêu, tham nhũng, lãng phí. 

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh đã thực hiện nghiêm các kế hoạch đề ra, duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn huyện, an ninh nông thôn ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm và cả năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, Ban, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, biện pháp khắc phục, đồng thời triển khai ngay các nhiệm vụ công tác của quý 4; chú trọng đến việc thực hiện các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 19 và các chương trình, kế hoạch của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn huyện; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023.

PV A Ting Hàn - Ngọc Vy

Trước đó, sáng ngày 27/9/2023 UBND huyện tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ.

Phiên họp đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ, xác định giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp do đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.