Huyện ủy Đông Giang Hội nghị lần thứ 15 khóa XIX

Ngày 29/9/2023 Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15 khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 bàn nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2023 của Huyện ủy; các nhiệm vụ công tác trong 9 tháng đầu năm 2023. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ và Chính quyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản được giữ vững và ổn định. Trong 9 tháng đầu năm, Huyện ủy Đông Giang đã ra quyết định kết nạp 75 đảng viên, đạt 83,33% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra và đạt 77,32% so với kế hoạch tỉnh giao; công nhận đảng viên chính thức cho 78 đồng chí. Trong 9 tháng qua, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Đông Giang ước đạt 279,5 tỷ đồng (đạt 83,14% kế hoạch), công nghiệp - xây dựng đạt gần 1.300 tỷ đồng và giá trị dịch vụ đạt 516,7 tỷ đồng. Đến nay có 5 xã hoàn thành và trình phê huyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng với diện tích 225,52ha.