Đoàn kiểm tra liên ngành Đông Giang Kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023

Nhân dịp Tết trung thu năm 2023, UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, trong đó thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kế hoạch kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Đông Giang.