Kỳ họp chuyên đề thứ 13 HĐND huyện Đông Giang Khoá XII

Ngày 25/10/2023, HĐND huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 13, Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, thảo luận, cho ý kiến và Nghị quyết các tờ trình của UBND huyện. Ông Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Bhiryu Long, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; lãnh đạo các phòng, Ban, ngành cơ quan của huyện.