Chủ tịch huyện Đông Giang đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Tà Lu và thị trấn Prao

Chiều 30/10/2023 Ông A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể huyện đã có buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tà Lu và thị trấn Prao.

Tại buổi đối thoại, Ông A Vô Tô Phương đã thông tin đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân 2 địa phương  những kết quả về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện 10 tháng đầu năm 2023.