Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 khóa XIX

Ngày 15/12/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 16 khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả lãnh chỉ đạo nhiệm vụ năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. Đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.