Đông Giang 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt theo nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2023

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Đông Giang khóa XII diễn ra trong hai ngày 19 và 20/12/2023, các đại biểu đã tập trung đánh giá 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm, tìm giải pháp tháo gỡ 2 chỉ tiêu không đạt theo nghị quyết HĐND huyện.