Điện lực Đông Giang tặng quà an sinh xã hội tri ân khách hàng

hằm thể hiện sự tri ân của ngành Điện đến các khách hàng sử dụng điện, ngày 09/01/2024 Điện lực Đông Giang đã tổ chức tặng quà cho hai gia đình khách hàng sử dụng điện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.