Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 của Chính Phủ trên địa bàn huyện

Ngày 11/01/2024 UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện. Đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND - Tổ trưởng tổ Đề án 06/CP huyện chủ trì hội nghị.