Cử tri 3 xã: xã Ba, xã Tư, xã Ating kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề

Ngày 11/01/2024, tại UBND xã Ba, đại biểu HĐND tỉnh do ông Đinh Văn Hươm, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Nam và đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm đã có buổi tiếp xúc với cử tri với 3 xã (xã Ba, xã Tư và xã A Ting), huyện Đông Giang sau Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa X.