Hội nghị người có uy tín triển khai công tác an ninh tôn giáo

Sáng ngày 12/01/2024 UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị người có uy tín triển khai công tác an ninh tôn giáo và phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.