Công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Đông Giang

Năm 2023, với sự nỗ lực quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo của Ban Thường vụ , Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Giang, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt 103,3% kế hoạch, tăng 9,99% so với 2022; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 105,73% kế hoạch, tăng 7,24%. Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 12,44%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 289,5 tỷ đồng, đạt 130,4% dự toán.