Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm/Vingroup và Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức chương trình tặng quà tết Giáp Thìn 2024

Ngày 20 và 21/01/2024, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm/Vingroup và Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức chương trình tặng quà tết Giáp Thìn 2024 cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 4 xã: Mà Cooih, Kà Dăng; Za Hung và Sông Kôn, huyện Đông Giang.