UBND huyện công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 01/02/2024, UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Bảo - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp huyện.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định

        Tại buổi công bố, đồng chí Hồ Tấn Quý, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện công bố các Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; các Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 26/01/2024, Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 và Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc điều đồng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

          Theo đó, bổ nhiệm lại ông A Lăng Ôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp huyện kể từ ngày 01/02/2024; bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện kể từ ngày 01/02/2024; điều động ông Nguyễn Tài, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đến nhận công tác tại Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật kỹ thuật Nông nghiệp huyện, kể từ ngày 01/02/2024; điều động ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện đến nhận công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, kể từ ngày 01/02/2024; điều động ông Nguyễn Minh Bảo, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đến nhận công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, kể từ ngày 01/02/2024.