Hội thi huấn luyện và sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2024

Sáng 21/02/2024 tại huyện Nam Giang, Bộ CHQS tỉnh khai mạc hội thi huấn luyện và sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2024 (cụm số 3). Về dự, phía huyện Đông Giang có đồng chí Đỗ Hữu Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện.