Đông Giang nỗ lực chuẩn bị tốt mọi công tác cho ngày hội tòng quân 2024

Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác cho lễ giao nhận quân năm 2024 cơ bản hoàn tất. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ đón nhận 60 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự về tập trung tại Ban CHQS huyện để ngày 25/2 chính thức giao quân cho các đơn vị tiếp nhận.