Trường THCS Mẹ Thứ tổ chức Hội thi múa hát tập thể và chỉ huy đội giỏi

Nhằm nâng cao chất lượng đội viên, qua đó rèn luyện kỹ năng nghi thức đội, chỉ huy đội, và múa hát tập thể, góp phần xây dựng Liên đội vững mạnh; chiều ngày 25/3/2024 Liên đội Trường THCS Mẹ Thứ tổ chức hội thi múa hát tập thể và chỉ huy đội giỏi cho học sinh toàn trường.

|

Tại hội thi, có 10 lớp học ở các bậc học của toàn trường thi múa hát tập thể. Phần thi “Chỉ huy Đội giỏi” có 10 chỉ huy đội đến từ 10 lớp học giúp tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi giữa các chi đội, giữa các cán bộ chỉ huy Đội. Các nội dung thi của chỉ huy đội giỏi bao gồm các phần thi: Thi tìm hiểu lý thuyết về Nghi thức đội, Điều lệ Đội; nhận biết dấu đi đường; nhận biết tín hiệu morse; dịch mật thư và thực hành Nghi thức đội. Việc tổ chức hội thi múa hát tập thể và chỉ huy đội giỏi nhằm tạo điều kiện cho các em được cọ sát, giao lưu học hỏi, bộc lộ khả năng, tư duy sáng tạo, linh hoạt xử lí tình huống trong các hoạt động, góp phần đưa chất lượng hoạt động Đội ngày càng đạt được kết quả cao hơn.