Trường Mần non Prao-Tà Lu tổ chức hội thi “Bé khéo tay”

Ngày 29/3/2024 Trường Mầm non liên hợp Prao-Tà Lu tổ chức hội thi “Bé khéo tay” cấp trường năm học 2023-2024.

|

Hội thi thu hút các bé từ các nhóm lớp tham gia. Các bé dự thi với các nội dung tự chọn như: Vẽ, nặn, xé, dán tranh, làm tranh sáng tạo. Hội thi “Bé khéo tay” thu hút sự quan tâm của các bé cùng các bậc phụ huynh. Qua hội thi tuyên truyền đến cha mẹ trẻ các hoạt động giáo dục của nhà trường.