Ngân hàng CSXH Đông Giang thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng 2% trên tổng dư nợ

Sáng 12/4/2024, UBND huyện Đông Giang tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 của Ngân hàng CSXH huyện. Quý I/2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội của nhà nước. Đã tổ chức kiểm tra, giám sát 2 xã, 4 Hội đoàn thể cấp xã, 10 tổ tiết kiệm và vay vốn, 30 khách hàng sử dụng nguồn vốn vay. Trong quý I, Ngân hàng CSXH Đông Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch giao tăng trưởng 2% dư nợ.