Ban CHQS huyện Đông Giang đạt Huy chương Vàng tại Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức

Cuối tuần qua, Ban CHQS huyện Đông Giang đã dẫn đoàn VĐV là bộ đội thường trực, dân quân tự vệ huyện tham gia Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức.

|Nữ dân quân A Lăng Thị Loang (Đứng bên trái bục vị thứ 1) đạt Huy chương Vàng nội dung bắn súng AK bài 1 nữ dân quân. Ảnh: Va Ra

Tham gia Hội thao quốc phòng dân của tỉnh có trên 140 vận động viên đến từ bộ đội thường trực và dân quân sự vệ 18 huyện, thị xã, thành phố. Đoàn Đông Giang có 08 đồng chí, tham gia bắn súng quân dụng. Trong đó, đối với bộ đội thường trực tham gia thi bắn súng K54 bài 1, bài 2 và AK bài 1, bài 2; đối với dân quân tự vệ bắn AK bài 1, bài 2. Thời gian Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 12 đến ngày 13/4/2024). Kết quả tại Hội thao Quốc phòng toàn dân năm 2024, đơn vị Đông Giang đạt được Huy chương Vàng ở nội dung bắn súng AK bài 1 nữ dân quân.