Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam truyền thông về dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời tại Đông Giang

Trong 02 ngày 07 và 08/5/2024 tại Trung tâm y tế huyện Đông Giang, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đông Giang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế/người cung cấp dịch vụ tuyến huyện, xã về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

\

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được phổ biến những nội dung như: Triển khai Nghị định số 100 ngày 06/11/2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình vú và vú ngậm nhân tạo; Tư vấn/truyền thông về dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời; tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ; hướng dẫn cách cho ăn bổ sung hợp lý, theo dõi tăng trưởng, phòng thiếu vi chất dinh dưỡng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ…