Hội nghị giao ban định kỳ Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện

Chiều ngày 08/5, UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP). Đồng chí A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06/CP huyện chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bhiryu Long - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên Tổ Đề án 06 huyện; Tổ trưởng, Tổ phó thường trực Đề án 06 các xã, thị trấn và công chức Tư pháp-Hộ tịch, LĐ-TB và XH các xã, thị trấn.