Chủ tịch UBND huyện đối thoại với Nhân dân xã Mà Cooih

Chiều ngày 09/5/2024, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Sờ, xã Mà Cooih, UBND huyện Đông Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân xã Mà Cooih.