Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang tổ chức lớp học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Sáng ngày 16/5/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Tham dự lớp học có đồng chí Đinh Thị Thúy Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cùng 134 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; lực lượng vũ trang, các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp học. Ảnh: N.D

Tại lớp học, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Thị Thúy Hồng triển khai, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”; đồng thời hướng dẫn đăng ký cam kết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương và rèn luyện phấn đấu năm 2024.

Thông qua lớp học này, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện nắm vững nội dung cơ bản của Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Từ đó xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký cam kết về nêu gương và rèn luyện phấn đấu năm 2024, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn