Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”

Sáng ngày 22/5/2024, Trung tâm Chính trị huyện Đông Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” (lớp thứ nhất) năm 2024. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đinh Thị Thúy Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo viên chức Trung tâm Chính trị huyện và 74 học viên là trưởng, phó và người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể (Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) 11 xã, thị trấn.

| Quang cảnh lớp học. Ảnh: T.V.C

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Đinh Thị Thúy Hồng nhấn mạnh: Nhằm tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội, góp phần bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh lịch sử, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; kiên định mục tiêu, lý tưởngđó là  độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật “là đạo đức, là văn minh”.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn