Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024

Ngày 28/5/2024, Hội CCB huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024. Về dự có đồng chí Bùi Văn Trí – PCT Hội CCB tỉnh; đồng chí Lê Duy Thắng – PBT Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu. Ảnh Va Ra

05 năm qua, các cấp hội CCB huyện Đông Giang đã đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động hội; tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc vận động cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; các phong trào dân vận khéo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nỗi bật, toàn Hội đã giảm 151 hộ CCB nghèo; xây dựng mới và sửa chữa 06 nhà CCB xuống cấp với tổng số tiền 490 triệu đồng - đạt 150%, góp phần ổn định nơi ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động hội viên góp vốn quay vòng, giúp nhau phát triển kinh tế 450 triệu đồng, bình quân 335.000đ/hội viên/năm; xây dựng quỹ Hội 333 triệu đồng, bình quân 333.000đ/hội viên/ năm. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan mở 11 lớp tập huấn hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề cho 660 cán bộ, hội viên. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 500 suất quà với số tiền 230 triệu đồng kịp thời hỗ trợ đến với các gia đình hội viên, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Hội CCB các xã, thị trấn đã vận động, thăm tặng quà các đối tượng chính sách, cán bộ Hội qua các thời kỳ 57 triệu đồng; hỗ trợ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai 17 triệu đồng; trích “quỹ nghĩa tình đồng đội” thăm hội viên lúc ốm đau, từ trần, với số tiền 15 triệu đồng …