Hội thao ngành Thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2024

Chiều ngày 31/5 tại huyện Đông Giang, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao ngành Thống kê Quảng Nam năm 2024 với sự tham gia gần 70 cán bộ, công chức và người lao động ngành Thống kê đến từ các cụm thi đua của 3 khối: Khối Văn phòng Cục, khối các huyện đồng bằng và khối các huyện miền núi.

|