Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại”

Sáng ngày 13/6/2024, Trung tâm Chính trị huyện Đông Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại” (lớp thứ hai) năm 2024. Dự khai giảng có đồng chí Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, viên chức Trung tâm Chính trị huyện và 103 học viên là các đồng chí Bí thư cấp ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng công an xã, Xã Đội trưởng, cán bộ khối Đảng, Nhà nước của 11 xã thị trấn.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Nhằm tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội, góp phần bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh lịch sử, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; kiên định mục tiêu, lý tưởng đó là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật “là đạo đức, là văn minh”.

Đồng chí cũng đề nghị: để lớp học đạt được mục đích, yêu cầu, các đồng chí giảng viên cần truyền đạt những nội dung thật trọng tâm, cơ bản đảm bảo nội dung của chương trình; các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu, lĩnh hội những nội dung của các chuyên đề học tập.

|Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được phổ biến các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Ngoài ra, trong quá trình học tập các học viên còn được các giảng viên liên hệ thực tiễn tại địa phương và trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung học viên thắc mắc liên quan đến các chuyên đề. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn