Đông Giang – Phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, ma túy

20/10/2011 Sáng 19.10.2011, tại xã Ba, Ban Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, Công an huyện Đông Giang làm lễ phát động “Phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”.

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn