Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 07/3//2013

Doanh nghiệp thuốc lá phải “đóng góp bắt buộc” 1%-2%; Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản vàng ở nước ngoài; Đà Nẵng: Tình nguyện lên miền núi làm việc được ưu đãi;...

Bản tin Quảng Nam ngày 06/3/2013

Động đất 3,3 độ Richter tại Sông Tranh; Phòng chống dịch tai xanh ở Quảng Nam: Nhiều bất cập!; Làng quê ô nhiễm vì xác lợn tai xanh;...

Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 06/3//2013

Lăng mạ cảnh sát giao thông sẽ bị phạt tới 5 triệu đồng; Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án hạn chế phương tiện cá nhân; Dịch chồng dịch, người nuôi méo mặt; ...

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn