Đề nghị dành vốn nhiều hơn cho nông nghiệp

TT - Ngày 4-7, kỳ họp lần thứ 4 HĐND TP Cần Thơ đã vào phiên thảo luận tổ và chất vấn, trả lời chất vấn với phần đăng đàn đầu tiên của ông Trần Thanh Cần, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP Cần Thơ

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn