Đông Giang tổng kết thực hiện các mô hình sản xuất Nông lâm nghiệp

18/10/2011 Ngày 18 tháng 10 năm 2011 UBND huyện Đông Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2006- 2011 trên địa bàn huyện.

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn